ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. közszolgálati engedély

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minősítő okirata

ÉTH minősítési engedély

ÉTH hulladékgazdálkodási közszolgáltatási engedélye

ÉTH Közszolgáltatói hulladékgazdálkodási terv jóváhagyása

ÉTH nem veszélyes hulladékok begyűjtési és szállítási engedélye

ÉTH nem veszélyes hulladékok telephelyi begyűjtési és előkezelési engedélye

ÉTH Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási terve 2013–2015

ÉTH Nonprofit Kft. hulladékgazdálkodási közszolgáltatási minősítő okirata

ÉTH veszélyes hulladékok begyűjtési szállítási és lakossági hulladékgyűjtő udvar

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve – Frissítve 2015. 02. 24.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve Frissítve 2015. 02. 24.)

Köztulajdonú gazdasági társaságok – 2009. évi CXXII. tv. 2 § (1) és (2) bekezdése alapján Frissítve 2015. 02. 24.

ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.– gépjárműlista

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése – Frissítve 2015. 02. 24.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve  – Frissítve 2021.11.10

Megfelelőségi vélemény - Frissítve 2020.09.17

A közfeladatot ellátó szerv testületi szerv adatai  – Frissítve 2021.11.10

Közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, ügyfélszolgálat elérhetősége - Frissítve 2021.06.25

ISO 9001 - 2023.01.30.

ISO 14001 - 2023.01.30.

Minősítési engedély - 2022.12.31

Veszélyes és nem veszélyes hulladékudvarok hulladékgyűjtő udvaron történő gyűjtésére, valamint nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó engedély